background

Cwrdd â'r Rhieni am y Tro Cyntaf | Cynghorion a Chyngor Gwerthfawr

“ Cwrdd â'r Rhieni am y Tro Cyntaf”

Gall cwrdd â rhieni arwyddocaol eraill am y tro cyntaf wneud i chi deimlo'n nerfus yn sicr. Fodd bynnag, mae yna ychydig o awgrymiadau y gallwch eu dilyn i wneud y cyfarfyddiad fynd yn esmwyth. Darganfyddwch beth allwch chi am rieni eich partner. Er enghraifft, byddwch am ddod o hyd i ddiddordebau cyffredin. Yn bwysicaf oll, byddwch am ddarganfod pa fath o moesau y maent yn ei ddisgwyl. A ddylech chi ysgwyd eu llaw a chyfeirio atynt fel Mr a Mrs.? Mae angen i chi ofyn y cwestiynau hyn i'ch partner cyn i chi gwrdd â'i rieni. Efallai y gall eich partner siarad â'i rieni i roi gwybod iddynt eich bod yn nerfus am gwrdd â nhw.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i'ch partner beth sydd oddi ar derfynau o ran pynciau sgyrsiol. Er enghraifft, efallai na fydd rhieni'ch partner eisiau siarad am grefydd a gwleidyddiaeth i osgoi'r sgyrsiau hyn. Dylech bob amser ragweld cwestiynau anodd.

Meeting the Parents for the First Time

Mae rhieni eich partner yn cwrdd â chi am y tro cyntaf ac felly, byddant am wybod mwy amdanoch chi fel y gallant benderfynu a yw eu mab neu ferch yn dyddio person da, cyfrifol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod i ateb cwestiynau anodd a chofiwch gadw'n dawel a pharhau i fod yn barchus bob amser.

Dau beth y bydd rhieni eich partner yn sylwi arnynt yw os ydych yn gwisgo i greu argraff ac os byddwch yn cyrraedd ar amser. Unwaith eto, byddwch yn barod ar gyfer cwestiynau. Byddant yn gofyn llawer o gwestiynau personol i chi fel ble rydych yn gweithio, pa hobïau sydd o ddiddordeb i chi, ac efallai y byddant hyd yn oed yn gofyn i chi os ydych chi sut yr ydych wir yn teimlo am eu mab neu ferch. Byddwch yn hyderus ac atebwch eu cwestiynau yn onest. Trafodwch eich nerfusrwydd gyda'ch partner a chael syniad o sut arall y gallwch greu argraff arnynt. Cofiwch ddiolch i rieni eich partner am eich gwahodd i'w cartref a dweud wrthyn nhw eich bod wedi mwynhau cwrdd â nhw.

Gwnewch sgwrs dda. Peidiwch ag eistedd yn dawel ac aros i rieni eich partner siarad a gofyn cwestiynau. Mae croeso i chi daro sgwrs gyfeillgar ond niwtral. Os oes ganddynt ardd yn tyfu y tu allan i'w cartref, gofynnwch pa fathau o flodau sy'n tyfu yng ngwely'r ardd. Dangoswch ddiddordeb gwirioneddol mewn dod i adnabod rhieni eich partner. Byddant yn gwerthfawrogi eich gonestrwydd, hyder, ac agwedd syml. Maent yn fwy tebygol o'ch cymeradwyo os ydych yn agored ac yn cynnal agwedd gadarnhaol a chyfeillgar gyda nhw. Maent am wybod bod eu mab neu ferch yn dyddio person da sy'n wirioneddol poeni amdanynt.


background

Dating Indonesia

Croeso i Safle Dyddio Ar-lein rhad ac am ddim mwyaf Poblogaidd Indonesia. Cwrdd Beautiful Indonesia Merched & Guys chwilio am Partneriaid Bywyd & Hwyl. Ymunwch Am Ddim Nawr.

background

Dating Twrcaidd

Mwyaf Poblogaidd Safle Dyddio Ar-lein yn Nhwrci Porwch senglau poeth yn Nhwrci am ddim. Cwrdd 1000 o Deniadol Merched Sengl a Guys ar gyfer Cariad, Rhamant a Dyddiadau. 100% Dating rhad ac am ddim yn Nhwrci.

background

Dating Affrica

Cwrdd Miloedd o Senglau Affricanaidd Beautiful chwilio am Perthynas, Cariad, Cyfeillgarwch, Rhamant & Priodas am ddim Nawr.